Prima pagină Despre proiect Centru de presă Cursuri Licitaţii Sondaj Contact

Curricula

În baza prelucrării statistice a rezultatelor sondajului şi a analizei necesităţilor reale exprimate de majoritatea cadrelor didactice din aria de interes a proiectului, echipa de formatori şi asistenţi ai CPTM propune structura de cursuri din tabelul de mai jos.

Nr crt Disciplina Cod Nr ore pe diciplină
Total Curs Sem. Lab.
1. Grafică şi prelucrarea imaginilor
(Adobe Photoshop)
CPTM1 12 4 - 8
2. Crearea lecţiilor şi testelor într-un format propriu (utilizare SmartBoard) CPTM2 10 - - 10
3. Crearea unei pagini Web
(HTML, CSS)
CPTM3 12 4 - 8
4. Estetica produselor multimedia CPTM4 4 - 4 -
5. Managementul clasei şi integrarea calculatorului în lecţia la clasă CPTM5 4 - 4 -
6A Software dinamic pentru educaţie
(GeoGebra) - opţiunea A
CPTM6A 12 2 - 10
6B Dezvoltarea aplicaţiilor multimedia
(Adobe Flash) – opţiunea B
CPTM6B 12 2 - 10
E Examen de finalizare EXFIN 2 - 2 -
TOTAL 56 10 10 36
Noutăţi
03.10.2016
CPTM „Centru de perfecţionare a cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar în tehnici de predare multimedia” al Universitatii „Tibiscus” din Timisoara isi reia activitatea in toamna lui 2016 cu un curs imbunatatit destinat profesorilor din pre-universitar.
29.11.2013
Proiectul POSDRU - CPTM „Centru de perfecţionare a cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar în tehnici de predare multimedia” al Universitatii „Tibiscus” din Timisoara s-a finalizat cu succes. Cursurile continua! CPTM este doritor sa colaboreze in continuare cu institutiile de invatamant preuniversitar pentru instruirea profesorilor de orice specializare din regiunea Vest in domeniul tehnologiilor ITC si al folosirii lor in activitatea la clasa.
16.07.2013
S-a aprobat prelungirea cu 6 luni a proiectului.
Noutăţi