Prima pagină Despre proiect Centru de presă Cursuri Licitaţii Sondaj Contact

Obiectiv general | Grup ţintă | Echipa proiectului | Echipa de lucru

Obiectivul general al acestui proiect este îmbunătăţirea calificărilor cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar privind utilizarea tehnicilor multimedia în susţinerea lecţiilor de predare, în perspectiva dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere.

Se urmăreşte îmbunătăţirea activităţii didactice generată de dezvoltarea unor module de programe de perfecţionare, inclusiv de dezvoltare de curriculum şi acreditarea lor. Sunt vizaţi, în această primă etapă, profesorii care au ca discipline de predare ştiinţele exacte (matematică, informatică, fizică, chimie, biologie) din mediul urban şi rural din două zone importante ale ţării, zona de Vest şi cea de Nord-Vest. În cadrul proiectul se va urmări extinderea sistemului la nivel naţional prin consultarea factorilor de decizie din Ministerul Educaţiei şi Cercetării şi prin atragerea de noi surse de finanţare.

Pe termen lung acest proiect va genera un efect pozitiv în ceea ce priveşte îmbunătăţirea capacităţii personalului didactic de a utiliza metode interactive de învăţare - predare şi TIC şi achiziţia de către elevii de liceu a competenţelor cheie şi profesionale necesare implicării în activităţi de cercetare în domeniile conexe disciplinelor studiate (de exemplu prelucrarea şi extragerea informaţiei din imagini). Se va realiza un sistem educaţional modern, receptiv la expansiunea tehnologică, care va contribui semnificativ la dezvoltarea unei societăţi bazate pe cunoaştere.

Proiectul se înscrie în contextul efortului actual de a moderniza învăţământul românesc şi de a asigura un mai mare grad de atractivitate lecţiilor la clasă. Proiectul contribuie la atingerea obiectivului general al POSDRU prin: dezvoltarea şi o mai bună pregătire a resurselor umane din educaţie, respectiv a cadrelor didactice preuniversitare din ciclul liceal; promovarea educaţiei şi formării iniţiale şi continue de calitate, cu implicaţii asupra învăţământului superior, cercetării şi creşterii competitivităţii; corelarea sistemului educaţional cu piaţa muncii.

Noutăţi
03.10.2016
CPTM „Centru de perfecţionare a cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar în tehnici de predare multimedia” al Universitatii „Tibiscus” din Timisoara isi reia activitatea in toamna lui 2016 cu un curs imbunatatit destinat profesorilor din pre-universitar.
29.11.2013
Proiectul POSDRU - CPTM „Centru de perfecţionare a cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar în tehnici de predare multimedia” al Universitatii „Tibiscus” din Timisoara s-a finalizat cu succes. Cursurile continua! CPTM este doritor sa colaboreze in continuare cu institutiile de invatamant preuniversitar pentru instruirea profesorilor de orice specializare din regiunea Vest in domeniul tehnologiilor ITC si al folosirii lor in activitatea la clasa.
16.07.2013
S-a aprobat prelungirea cu 6 luni a proiectului.
Noutăţi