Prima pagină Despre proiect Centru de presă Cursuri Licitaţii Sondaj Contact

Obiectiv general | Grup ţintă | Echipa proiectului | Echipa de lucru

Grupul ţintă este format din cadre didactice preuniversitare din Regiunile Vest şi Nord-Vest. Necesitatea perfecţionării într-un centru specializat în multimedia derivă din faptul că o bună parte dintre profesorii activi nu au beneficiat, pe parcursul formării lor, de cursuri şi activităţi asistate de calculator.

Faptul că profesorii din instituţia solicitantă susţin activităţi de perfecţionare a profesorilor din învăţământul preuniversitar, în vederea definitivării şi titularizării în învăţământ, girează concursuri de promovare şi coordonează lucrări ştiinţifico-metodice în vederea obţinerii gradelor didactice II şi I, indică nu numai strânsa lor legătură cu mediul preuniversitar ci şi faptul că, prin contact nemijlocit, au posibilitatea să cunoască explicit motivaţiile, contextul şi aspiraţiile profesorilor din şcoli.

În vederea identificării şi recrutării persoanelor din grupul ţintă se porneşte de la datele furnizate de inspectoratele şcolare ale judeţelor din cele două regiuni care indică 89 de colegii naţionale şi 127 de licee, din care 15 în mediul rural. Sesiunile de formare au structură modulară şi vor fi instruiţi profesori de matematică, informatică, fizică, chimie şi biologie, grupul ţintă cuprinzând peste 3.000 de cadre didactice din cadrul liceelor din care se estimează ca vor fi formate, pe durata proiectului, aproximativ 322, pe baza opţiunilor de participare şi a resurselor de timp din cadrul proiectului. Inspectorii şcolari de specialitate constituie interfaţa necesară pentru comunicare, selecţia potenţialilor cursanţi şi organizarea activităţilor de informare ce au loc în teritoriu.

Se utilizează chestionare ce permit determinarea tuturor parametrilor intraspecifici (vârstă, sex, nivelul de cunoştinţe software, opţiune etc.). Identificarea şi recrutarea persoanelor din grupul ţintă se va face şi cu ajutorul materialelor de informare şi publicitate, comunicatelor de presă şi articolelor apărute în mass-media şi nu în ultimul rând prin campania de informare. Cadrele didactice preuniversitare sunt direct interesate să participe şi să finalizeze programul datorită dobândirii unor competenţe certificate/atestate şi obţinerii de credite profesionale transferabile.

Noutăţi
03.10.2016
CPTM „Centru de perfecţionare a cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar în tehnici de predare multimedia” al Universitatii „Tibiscus” din Timisoara isi reia activitatea in toamna lui 2016 cu un curs imbunatatit destinat profesorilor din pre-universitar.
29.11.2013
Proiectul POSDRU - CPTM „Centru de perfecţionare a cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar în tehnici de predare multimedia” al Universitatii „Tibiscus” din Timisoara s-a finalizat cu succes. Cursurile continua! CPTM este doritor sa colaboreze in continuare cu institutiile de invatamant preuniversitar pentru instruirea profesorilor de orice specializare din regiunea Vest in domeniul tehnologiilor ITC si al folosirii lor in activitatea la clasa.
16.07.2013
S-a aprobat prelungirea cu 6 luni a proiectului.
Noutăţi